Bescherming van uw wetenschap

Eerste van acht XiltriX-installaties ART Fertility India in gebruik genomen

XiltriX wordt al vele jaren met succes gebruikt in het Midden-Oosten; ART Fertility Klinieken kiezen voor XiltriX als monitoringsysteem.
Labvision Cryo voor het Leven

Labvision maakt melding van gezamenlijk project van XiltriX en Cryo Products in Brazilië

In de meest recente Labvision is een mooi stuk afgedrukt over het gezamenlijke project van XiltriX International en Cryo Products. De installatie draait al langere tijd zeer goed en is onlangs uitgebreid met weegschalen, die de vloeibare stikstof wegen, waarbij ook XiltriX real-time monitoring succesvol is geïntegreerd.

"Het is een geruststellende gedachte voor de gebruikers dat het systeem, ook buiten kantooruren, kan detecteren wanneer alarmgrenzen worden overschreden en meldingen naar de gebruikers kan sturen. Alle gegevens worden geregistreerd en kunnen historisch worden geraadpleegd met volledige verantwoording aan derden, zoals accreditatie-instanties. XiltriX is een essentieel onderdeel van ons laboratorium geworden om de kwaliteit van onze embryo's te waarborgen."

Dr. Dimitri Consten
Klinisch embryoloog St. Elisabeth Ziekenhuis
Tilburg, Nederland

 

© Copyright - XiltriX International