Diensten & Advies

Diensten & Advies

In onze meer dan 30 jaar ervaring in de sector van de laboratoriumbewaking zijn de projecten een stuk complexer geworden. Zo zijn bijvoorbeeld de IT-eisen en de veiligheidsmaatregelen de pan uit gerezen. Elk detail moet van tevoren zorgvuldig worden geregeld en gedocumenteerd. In plaats van met slechts één of twee mensen te werken, is er nu een team van meer dan 10 mensen bij betrokken. Dit maakt een succesvolle installatie en integratie van XiltriX tot een enorme uitdaging.

Wat voor server

Afhankelijk van het soort site biedt XiltriX een serveroplossing die past bij de behoeften van de klant. Voor klanten met een goed uitgebouwd IT-team en internetverbinding biedt XiltriX zowel on premise virtuele servers als volledige cloud oplossingen. Indien klanten daarentegen niet over een stabiele internetverbinding beschikken, kunnen fysieke servers worden geleverd om monitoring mogelijk te maken zonder internetafhankelijkheid. De XiltriX service houdt daar niet op, onderhoud, security updates, software updates en 24/7 support services zijn slechts enkele van de aangeboden diensten.

Diensten en advies - XiltriX Laboratoriumcontrolesysteem

Door de hand genomen

Bij de XiltriX-installatie zijn er veel belanghebbenden die moeten samenwerken om een project tot een succes te maken:

  • IT-team (CISO, IT-architect, infrastructuurspecialist, specialist softwareontwikkeling, back-upspecialist)
  • Specialist GDPR-gegevensbeheer
  • Laboratoriumhoofden
  • Technisch team (installatie- en ondersteuningsspecialisten)
  • Specialisten kwaliteitsborging (QAM)
  • Aankoopdienst
  • Kalibratiespecialist

In veel gevallen zijn deze mensen niet gewend om samen te werken en begrijpen ze niet altijd hun individuele uitdagingen. Dit is waar XiltriX consultants waarde kunnen toevoegen aan het proces. Door het project op te delen in kleinere brokken worden de problemen beheersbaar. XiltriX zorgt voor een Project Plan dat wordt gevolgd en gedocumenteerd.

Diensten & Advies

Na een succesvolle implementatie houdt de dienstverlening niet op. In veel gevallen laat het gebruik van XiltriX als kwaliteitstool zien dat laboratoria verbeterpunten hebben of niet zo 'In Control' zijn als ze zelf denken. Door de resultaten van de door XiltriX verzamelde data te analyseren worden aanbevelingen gedaan om de bedrijfsvoering te verbeteren. Dit resulteert in een continue verbetercyclus.

Opleiding

Bij het werken vanuit een QMS (Quality Management System) is voortdurende opleiding van zowel niet-technisch als technisch personeel van groot belang. Om te laten zien dat een klant de touwtjes in handen heeft, moet elk personeelslid competent zijn in zijn werk en moet een werkgever hier schriftelijk bewijs van hebben. XiltriX biedt zowel on premise als on-site trainingen aan. Nationale en internationale klanten kunnen deelnemen aan trainingssessies waarin echte systemen kunnen worden gebruikt om problemen uit de praktijk na te bootsen. Trainingscertificaten worden aangeboden als bewijs dat het QMS de cyclus heeft doorlopen.

Als u meer wilt weten over XiltriX, laat het me weten.

Han Weerdesteyn
CCO

XiltriX. Bescherming van uw Science
24 uur per dag, 7 dagen per week.

Eerste van acht XiltriX-installaties ART Fertility India in gebruik genomen

XiltriX wordt al vele jaren met succes gebruikt in het Midden-Oosten; ART Fertility Klinieken kiezen voor XiltriX als monitoringsysteem.
Labvision Cryo voor het Leven

Labvision maakt melding van gezamenlijk project van XiltriX en Cryo Products in Brazilië

In de meest recente Labvision is een mooi stuk afgedrukt over het gezamenlijke project van XiltriX International en Cryo Products. De installatie draait al langere tijd zeer goed en is onlangs uitgebreid met weegschalen, die de vloeibare stikstof wegen, waarbij ook XiltriX real-time monitoring succesvol is geïntegreerd.

"Het systeem geeft ons de zekerheid dat we voortdurend controle hebben over al onze apparatuur en ruimten en als er afwijkingen zijn, worden we daarvan op de hoogte gebracht en kunnen passende maatregelen worden genomen".

Bert Rietdijk
Afdelingshoofd Farmacie
Rijnstate Ziekenhuis Arnhem

Bent u geïnteresseerd in het elimineren van aansprakelijkheid tijdens uw
wetenschappelijke processen?

Ontdek hoe XiltriX uw wetenschap kan beschermen.

© Copyright - XiltriX International