XiltriX Monitoring Lessen geleerd in 20 jaar; ETZ IVF Tilburg

Verbetering van het ETZ IVF-laboratorium

In 2022 verving het IVF-laboratorium van het ETZ-ziekenhuis in Tilburg zijn grote zuurstofarme CO₂-boxen voor Esco Miri benchtop incubatoren. Deze vervanging ging gepaard met een revisie van het XiltriX monitoringsysteem dat al bijna twee decennia in gebruik was. Samen met Dr. Dimitri Consten keken we terug naar de veranderingen in de laboratoria, apparatuur en processen van de afgelopen 20 jaar en vooruit naar wat de volgende is in de ontwikkeling van IVF-kwaliteitsbewaking.

Het verhaal van ETZ IVF Tilburg

De wortels van het ETZ ziekenhuis gaan terug tot de Tweede Wereldoorlog toen het aantal patiënten toenam en er een nieuw ziekenhuis moest komen. Het Centrum voor fertiliteitsgeneeskunde ontstond in 1984 uit een samenwerking tussen het Microbiologisch Lab en de afdeling Fertiliteit en Verloskunde van het Sint Elisabeth Ziekenhuis en het Mariaziekenhuis in Tilburg. In de 30 jaar na die samenwerking groeide het centrum snel en bood het een volledig pallet aan vruchtbaarheidsbehandelingen en investeerde het in innovatieve nieuwe behandelingen en apparatuur voor zijn patiënten.

*Bronnen: https://docplayer.nl/5789761-Jaarverslag-30-jaar-ivf-in-tilburg-centrumvoortplantingsgeneeskunde-brabant-centrumvoortplantingsgeneeskunde-brabant-centrumcentrum.html - https://infocvb.nl/missie-en-visie/

Dr. Dimitri Consten maakt sinds 2004 deel uit van de reis van het Fertiliteitscentrum. Met zijn achtergrond in Ontwikkelingsbiologie heeft hij een stabiele basis kunnen leggen voor de afdeling. Dr Consten heeft een bijzondere belangstelling voor kwaliteit en is jarenlang auditor geweest voor de kwaliteitsorganisatie CCKL en RvA. Door gebruik te maken van deze ervaring is er een niet aflatende drive om de kwaliteitscontrole in het lab te verbeteren in een poging de best mogelijke zorg te bieden aan alle patiënten.

Fasen van het uitvoeringsproces

De eerste fase in het proces van vervanging van de incubatoren en XiltriX was het uitvoeren van een risicobeoordeling van de voorgestelde veranderingen. De overgang van een incubator met watermantel naar een benchtop incubator is een grote verandering. Er komen veel technische en procesmatige veranderingen bij kijken die gevalideerd moeten worden. Ook werd de XiltriX-server verplaatst van een on premise server naar een virtuele omgeving. Dit betekende een herimplementatie van de software in een nieuwe beveiligingsinfrastructuur samen met de IT-afdeling. De risicobeoordeling werd gebruikt om een implementatieplan op te stellen dat een gecontroleerde herimplementatie van zowel de apparatuur als de XiltriX-monitoringoplossing in een werkende IVF-laboratoriumomgeving mogelijk moest maken. Dr Consten gaf als commentaar: "We werken al20 jaar samen met XiltriX en XiltriX International. De gecombineerde ervaring en IVF-kennis van het XiltriX-team, in samenwerking met alle belanghebbenden, heeft ertoe bijgedragen dat deze migratie een succes is geworden."

Het werken met box-type incubatoren met watermantel heeft een heel ander risicoprofiel dan benchtop incubatoren met directe verwarming. De bewaking van box-type incubatoren maakt het mogelijk alle parameters te meten in een relatief grote ruimte (50-200 liter). Met een grote toegangspoort kunnen temperatuur, CO₂ en O₂ beide onafhankelijk worden gemeten en kunnen (in sommige gevallen) ook de displaywaarden van de incubatoren door XiltriX worden bewaakt. Dit geeft een real-time beeld van de groeiomstandigheden in een incubator. Verder houdt de watermantel rondom de incubatiekamer de embryo's warm in geval van langdurige stroomuitval en zorgt het voor meer reactietijd van de gebruiker om schade aan de embryo's te voorkomen. Het nadeel van dit soort incubatoren is de verstoring van alle embryo's telkens wanneer de deur wordt geopend. Deze verstoring druist in tegen het streven naar een "ongestoorde embryocultuur" die de homeostase in het lichaam van de vrouw nabootst. De heer Han Weerdesteyn, CCO van XiltriX International zei: "Veel IVF-laboratoria worstelen met de migratie van box-type naar benchtop incubators. Zij realiseren zich niet altijd de risicobeperkende gevolgen van deze overstap. XiltriX is in staat om begeleiding te bieden bij het succesvol uitvoeren van deze migratie en het beperken van de
risico's te beperken."

Benchtop incubatoren bieden daarentegen een voordeel ten opzichte van meer traditionele box-type incubatoren: embryo's worden niet gestoord door kamerdeuren die worden geopend voor andere embryo's en de kamervolumes maken een lager CO₂- en N₂-gasverbruik mogelijk. De kamers met een klein volume, individueel verwarmd en gecontroleerd, geven echter een hoger risicoprofiel in geval van stroom- of elektronische storing. apparaten met directe verwarming hebben een beperkte warmteopslagcapaciteit en zullen veel sneller afkoelen dan incubatoren met een watermantel. Om dit risico te beperken, is een real-time monitoringsysteem absoluut noodzakelijk om het proces onder controle te houden en de gebruiker de tijd te geven op een dreigende calamiteit te reageren voordat er schade aan de embryo's ontstaat. Dr. Consten deelde zijn ervaring: "In de nieuwe benchtop incubatoren hebben we slechts 30 minuten of minder om het lab te bereiken voordat de embryo's levensvatbaarheidsschade oplopen. Met XiltriX, dat meerdere keren per minuut meetupdates geeft, kunnen we snel reageren in geval van problemen. Als ik op tijd het juiste alarm ontvang , kan ik naar het lab gaan om schade te voorkomen."........

Download

Een volledige versie van dit artikel kan worden gedownload via DEZE DOWNLOAD LINK. Of klik op de link naast dit artikel.

Als u meer wilt weten over XiltriX, laat het me weten.

Han Weerdesteyn
CCO

Download de casestudy of brochure